Beaťáci,

děkuji vám všem za podporu, a především za váš čas
a ochotu při spolupráci na mém výzkumu.
Petra Struhařová